Get Adobe Flash player


LOGO

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00.- 18.00.

W soboty przedszkole jest czynne po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka
(zgłoszenia do czwartku)

Nasi Partnerzy:

 

JĘZYK ANGIELSKI

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ WE WTORKI:  13.15. ? 14.15.
CZWARTKI:  12.00. ? 13.00.

Zajęcia prowadzi: Przemysław Bliźniuk

 

MIERZĘ, WAŻĘ, LICZĘ

ZAJĘCIA DLA GRUPY 5-6 LATKÓW WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ MYŚLENIA DZIECĘCEGO I ROZWIJAJĄCE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNE
ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NA PODSTAWIE PROGRAMU WŁASNEGO

Program ,,MIERZĘ, WAŻĘ, LICZE" opiera się na założeniu nauki poprzez zabawę i działanie za pomocą konkretów i praktycznych ćwiczeń, oparty jest na metodzie prof. Edyty Gruszczyk - Kolczyńskiej.
Program zakłada realizację treści matematycznych w grupie 5-ciolatków.  Zajęcia  odbywają się 2 razy w tygodniu w formie zorganizowanych zajęć dydaktycznych oraz w postaci zabaw i gier, które wplecione zostały w ramowy rozkład dnia. 
Program  został pomyślany tak, aby ciągu sześciu miesięcy wprowadzać jedno zagadnienie matematyczne, kolejne trzy miesiące będą służyły utrwaleniu i usystematyzowaniu  dziecięcej wiedzy.
Bloki tematyczne:
1. Orientacja w schemacie własnego ciała-październik
2.Intuicja gramatyczna-listopad
3.Cechy przedmiotów-grudzień
4.Pojęcia liczbowe-styczeń
5.Klasyfikacja zbiorów-luty
6.Pojęcie czasu-marzec

Cele programu

Głównym celem programu jest jak najlepsze wykorzystanie prawidłowości  i możliwości rozwojowych  dzieci. Pozwala dziecku rozwiązywać problemy, wyciągać wnioski, przewidywać, cieszyć się z każdego działania . Uczy logicznego mylenia i rozwija wyobraźnię.
Założenia programu są ściśle skorelowane z celami zawartymi w podstawie programowej, obejmują one m.in :
1.Rozbudzanie dziecięcej aktywności i samodzielności
2. Stworzenia warunków sprzyjających zdobywaniu kompetencji matematycznych w czasie zabawy
3.Rozwijanie umiejętności praktycznego zastosowania kompetencji matematycznych w codziennym życiu.
4.Budowanie dziecięcej wiedzy o świecie oraz rozwijanie umiejętności prezentowania swoich przemyśleń w sposób zrozumiały dla innych dzieci oraz dorosłych.
5.Kształtowanie odporności emocjonalnej koniecznej do radzenia sobie z zadaniami o charakterze matematycznym.

 Metody wykorzystane w programie:
-metoda przekazu wiedzy;
-metoda samodzielnych doświadczeń;
-metody aktywizujące;
-metoda kierowania własną działalnością;
-metoda pokazu;
-metoda zadań stawianych dziecku

Zajęcia prowadzi: Aleksandra Zaczek

MÓWIĘ, OPOWIADAM
ZAJĘCIA DLA GRUPY 4 LATKÓW  PODNOSZĄCE SPRAWNOŚĆ NARZĄDÓW ARTYKULACYJNYCH
I WSPOMAGAJĄCE ROZWÓJ  MOWY
ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NA PODSTAWIE PROGRAMU WŁASNEGO

Ćwiczenia logopedyczne są organizowane w ramach programu ?Mówię i opowiadam?, z zakresu profilaktyki logopedycznej dla dzieci z zaburzeniami mowy. Systematyczna terapia logopedyczna obejmuje prowadzenie terapii logopedycznej w grupach dzieci, wymagających pomocy w zakresie stwierdzonych zaburzeń i wad wymowy.
Program jest zgodny z podstawą programową wychowania przedszkolnego z dnia 30 maja 2014 r., która w zakresie wspomagania rozwoju mowy zakłada, że dziecko kończące przedszkole i rozpoczynające naukę w szkole podstawowej:
1) zwraca się bezpośrednio do rozmówcy, stara się mówić poprawnie pod względem artykulacyjnym, gramatycznym, fleksyjnym i składniowym;
2) mówi płynnie, niezbyt głośno, dostosowując ton głosu do sytuacji, lub komunikuje się w inny zrozumiały sposób;
3) uważnie słucha, pyta o niezrozumiałe fakty i formułuje dłuższe wypowiedzi o ważnych sprawach;
4) w zrozumiały sposób mówi lub w inny sposób komunikuje o swoich potrzebach i decyzjach.?
Program pracy logopedycznej ?Mówię i opowiadam? obejmuje dzieci 4 letnie z zaburzeniami wymowy po przeprowadzeniu diagnozy logopedycznej. Zajęcia logopedyczne są realizowane w zakresie eliminowania zaburzeń mowy. Nastawione są także na prawidłowy rozwój mowy, który następnie wpływa na rozwój emocjonalny, społeczny i poznawczy dziecka, zaspokojenie potrzeby akceptacji i sukcesów , poczucie własnej wartości, budowanie więzi i kontaktów z rówieśnikami.
Terapia logopedyczna obejmuje oddziaływania korekcyjne w zakresie zaburzonych czynności mowy, poprzez stosowanie ćwiczeń oddechowych, głosowych, słuchowych, artykulacyjnych, leksykalnych, czego celem jest usprawnienie mowy, myślenia i ogólnego rozwoju dzieci.

Zajęcia prowadzi: Sylwia Bizewska

KREŚLĘ, RYSUJĘ MALUJĘ
ZAJĘCIA DLA GRUPY 2-3 LATKÓW ? ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI GRAFOMOTORYCZNYCH
ZAJĘCIA REALIZOWANE SĄ NA PODSTAWIE PROGRAMU WŁASNEGO

Niezwykle istotnym elementem towarzyszącym zajęciom plastycznym jest ich ogromny wpływ na usprawnianie pracy rąk u małych dzieci. Wszelkiego rodzaju prace z wykorzystaniem kredki, ołówka, pędzla, plasteliny, wydzieranek czy masy solnej w znaczący sposób wpływają na motorykę rąk naszych pociech. Już od najmłodszych lat należy uczyć dzieci prawidłowego trzymania kredki, ołówka, a w raz z pójściem do szkoły długopisu, którym dumnie zacznie kreślić swoje pierwsze litery. Aby jednak tak się stało należy poświecić wiele czasu, który poprzez zastosowanie interesujących technik plastycznych może okazać się dla dziecka czasem bardzo ciekawym. Niniejszy program autorski łączy ze sobą różnorodne metody pracy, które korzystnie wpływają na rozwój motoryki małej u dziecka przedszkolnego.

Zajęcia prowadzi: mgr Sylwia Mudlaff

RELIGIA

ZAJĘCIA ODBYWAJĄ SIĘ W PIĄTKI  12.00. ? 12.30.