Get Adobe Flash player


LOGO

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00.- 18.00.

W soboty przedszkole jest czynne po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka
(zgłoszenia do czwartku)

Nasi Partnerzy:

 

MUCHOMORKI I MAŚLACZKI

muchomorki maslaczki

GODZINY

PRZEBIEG

6:00 ? 8:00

Schodzenie się dzieci do przedszkola.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, wykonywanie zadań indywidualnych wg potrzeb i zainteresowań wychowanków.

8:00 ? 8:30

Czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, ćwiczenie czynności samoobsługowych w łazience.
Przygotowywanie do śniadania.
Śniadanie.

9:30 ? 9:50

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe, zajęcia dydaktyczne, programowe, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej      i ruchowej.

9:50 ? 11:00

Zabawy swobodne i zorganizowane zajęcia, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury, czytanie bajek.
Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na placu przedszkolnym.

11:00 ? 11:30

Czynności higieniczne.
Przygotowania do obiadu.

11:30 ? 12:00

Obiad

12:00 ? 13:45

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek.
Leżakowanie.

13:45 ? 14:15

Czynności samoobsługowe w łazience.
Przygotowania do podwieczorku.
Podwieczorek.

14:15 -16:00

Zabawy konstrukcyjne, rozwijające koordynację wzrokowo ? ruchową i sprawność manualną, indywidualna praca stymulująca rozwój dziecka.
Zabawy integracyjne w grupie.

16:00 ? 17:00

Kontakty indywidualne z rodzicami.
Rozchodzenie się dzieci do domu.

PODGRZYBKI

podgrzybki

GODZINY

PRZEBIEG

6:00 ? 8:00

Schodzenie się dzieci.
Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy w kącikach, wykonywanie zadań indywidualnych wg potrzeb i zainteresowań wychowanków.

8:00 ? 8:30

Czynności porządkowe w sali, zabiegi higieniczne, ćwiczenie czynności 
samoobsługowych w łazience
- przygotowanie do śniadania;
- śniadanie.

8:30 ? 9:30

Swobodne zabawy w kącikach zainteresowań.

9:30 ? 10:30

Zorganizowane zajęcia, słuchanie opowiadań nauczyciela na podstawie literatury 
dziecięcej, czytanie bajek. Spacery, obserwacje przyrodnicze, zabawy dowolne na
placu przedszkolnym.

10:30 ? 11:00

Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia indywidualne lub grupowe, zajęcia
dydaktyczne, programowe, wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach
rozwoju: poznawczej, werbalnej, plastycznej, muzycznej, ruchowej, zajęcia
muzyczno- rytmiczne (2 razy tygodniowo).

11:00 ? 11:30

Czynności higieniczne. Przygotowanie do obiadu.

11:30 ? 12:00

Obiad

12:00 ? 13:00

Odpoczynek po obiedzie, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek.
- Czynności samoobługowe- próby ubierania się.

13:00 - 13:30

Ćwiczenia logopedyczne.

13:30 ? 14:15

Przygotowania do podwieczorku.
- Podwieczorek.

14:15 ? 16:00

Zabawy konstrukcyjne: rozwijające koordynację wzrokowo- ruchową i sprawność 
manualną, indywidualna praca stymulująca rozwój dziecka. Zabawy integracyjne.

16:00 ? 17:00

Rozchodzenie się dzieci. Kontakty z rodzicami.

PRAWDZIWKI

prawdziwki

 GODZINY

 PRZEBIEG

 6:00- 8:00

 Schodzenie się dzieci.Zabawy w kącikach tematycznych.Zadania indywidualne.

  8:00 ? 8:30

 Zabiegi higieniczne.Przygotowanie do Sniadania. Śniadanie.

  8:30 ? 9:30

 Zabawy w kącikach zainteresowań,zabawy integracyjne, zabawy wspólne.

  9:30 ? 11:00

 Gimnastyka. Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową. Gry i zabawy edukacyjne.

  11:00 ? 11:45

 Zabawy wspólne, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.Obiad.

   11:45 -  12:00

Odpoczynek po obiedni,kwadrans na bajkę.

   12:00 ? 13:30

 Zajęcia dydaktyczne, wyrównawcze,indywidualne, realizacja autorskiego programu matematycznego,,ważę,mierzę,liczę?, spacer.

 13:30 ? 14:00

Zabawy wspólne - integracyjne,czynności higieniczne,przygotowanie do podwieczorku.

 14:00 ? 14:15

Podwieczorek.

14:15 ? 16:00.

Zabawy dowolne, zabawy indywidualne według zainteresowania dzieci.

  16:00 ? 17:00

Rozchodzenie się dzieci do domów.