Get Adobe Flash player


LOGO

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00.- 18.00.

W soboty przedszkole jest czynne po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka
(zgłoszenia do czwartku)

Nasi Partnerzy:

 

W marcu b.r. w naszym Przedszkolu odbyła się całościowa ewaluacja pracy placówki, która polegała na zebraniu i analizie informacji na temat funkcjonowania przedszkola

w dwunastu obszarach wyznaczonych przez wymagania państwa, zawarte w rozporzadzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6.08.2015 r.:
1. Przedszkole realizuje koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój dzieci.
2. Procesy wspomagania rozwoju i edukacji dzieci są zorganizowane w sposób sprzyjający uczeniu się
3. Dzieci nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej.
4. Dzieci są aktywne.
5. Kształtowane są postawy i respektowane normy społeczne.
6. Przedszkole wspomaga rozwój dzieci, z uwzględnieniem ich indywidualnej sytuacji
7. Nauczyciele współpracują w planowaniu i realizowaniu procesów edukacyjnych.
8. Promowana jest wartość wychowania przedszkolnego.
9. Rodzice są partnerami przedszkola.
10. Wykorzystywane są zasoby przedszkola i środowiska lokalnego na rzecz wzajemnego rozwoju.
11. Przedszkole w planowaniu pracy uwzględnia wnioski z analizy badań zewnetrznych i wewnętrznych.
12. Zarzadzanie przedszkolem służy jego rozwojowi. 

Ewaluacja, którą przeprowadzili Wizytatorzy z Pomorskiego Kuratorium Oświaty w Gdańsku, miała także na celu ustalenie, na jakim poziomie przedszkole spełnia badane wymagania Nasze Przedszkole nie tylko spełnia wymagania na poziomie podstawowym, ale również podejmuje działania z wysokiego poziomu wymagania.

Kliknij aby pobrać raport z ewaluacji całościowej.