Get Adobe Flash player


LOGO

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 6.00.- 18.00.

W soboty przedszkole jest czynne po wcześniejszym zgłoszeniu dziecka
(zgłoszenia do czwartku)

Nasi Partnerzy:

 

Bezpłatne miejsca dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności nie ponoszą żadnych kosztów związanych z pobytem dzieci w przedszkolu, prowadzeniem indywidualnych zajęć terapeutycznych oraz wyżywieniem. Założeniem przyświecającym nam w codziennej pracy jest wspomaganie rozwoju naszych wychowanków we wszystkich strefach rozwojowych : emocjonalno-społecznej, psycho-ruchowej, poznawczej.
Dla dzieci niepełnosprawnych lub zagrożonych niepełnosprawnością prowadzone są zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Ich celem jest kompleksowe i intensywne działanie stymulujące, funkcje odpowiedzialne za rozwój psychomotoryczny i komunikacyjny małego dziecka. Ponadto dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi prowadzone są zajęcia terapeutyczne. Zgodnie z indywidualną potrzebą stworzoną przez zespół specjalistów.

Proponujemy ciekawą ofertę edukacyjną uwzględniającą potrzeby i możliwości dziecka. W trakcie zajęć wykorzystujemy różnorodne metody i formy pracy umożliwiające dzieciom aktywny udział w prowadzonych działaniach: aktywne metody pracy, metoda polisensoryczna, metoda dobrego startu, elementy Klanzy, aktywne słuchanie muzyki B.Strauss, metody projektu edukacyjnego.
Nauczyciele tworzą własne programy odpowiadające potrzebom zdiagnozowanych u dzieci. Na terenie przedszkola realizuje się programy własne: - rosnę ,tworzę, konstruuje
-kreślę, rysuję, maluję
-mówię, opowiadam
-grające brzdące